ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Αντωνίου. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1945. Ερευνητής Ιστορίας των Πολιτισμών.

Συστηματικά ασχολείται με την έρευνα, μελέτη και παρουσίαση βυζαντινών, μεταβυζαντινών μνημείων και χειρογράφων. Παράλληλα μελετά και θέματα του νεοελληνικού λαϊκού πολιτισμού, ενώ ιδιαίτερα επιμελείται την επιτόπια έρευνα, τον εντοπισμό και την αποκατάσταση παραδοσιακών προβιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Έχει πλούσιο συγγραφικό και εκδοτικό έργο το οποίο αριθμεί 23 μονογραφίες και πλέον των 190 άρθρων. Μελέτες του έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά και επετηρίδες. Έχει συνεργαστεί σε συλλογικούς τόμους και σε ιστορικά λεξικογραφικά έργα. Είναι τακτικό μέλος επιστημονικών εταιρειών ιστορίας, αρχαιολογίας και λαογραφίας. Συμμετέχει στην οργάνωση συνεδρίων, σε επιτροπές εκδόσεων και στην επιμέλεια επιστημονικών εκδόσεων. Έχει πραγματοποιήσει διαλέξεις, επιμορφωτικά σεμινάρια ή ομιλίες σε ολόκληρη την Ελλάδα και έχει συμμετάσχει σε διάφορα Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια με πρωτότυπες εισηγήσεις, επί αντιστοίχων θεμάτων, ως και για την προστασία της εθνικής μας κληρονομιάς. Ακόμη αρθρογραφεί σε εφημερίδες και περιοδικά. Βιβλιοκρισίες και παρουσιάσεις έργων του έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά και επετηρίδες.

Είναι τακτικό μέλος επιστημονικών εταιρειών ιστορίας, αρχαιολογίας και λαογραφίας. Μεταξύ των άλλων, της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, ιδρυτικό μέλος της Επιστημονικής Εταιρείας Αττικών Μελετών (ΕΕτΑΜ) και πρόεδρός της 2003-2012, ιδρυτικό μέλος του Center of Greek-Russian Historical Research (CE.HI.R.), ιδρυτικό μέλος του Ινστιτούτου των Ελληνικών Μύλων (ΙτΕΜ) και πρόεδρός του 1999-2001, μέλος της The International Molinological Society (TIMS), μέλος της Διεθνούς Επιτροπής για τη διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς (TICCIH), της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας, της Εταιρείας Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας (ΕΜΑΕΜ), της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας, μέλος της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, επίτιμο μέλος του Ινστιτούτου Διαβαλκανικής Πολιτισμικής Συνεργασίας (Ι.ΔΙ.ΠΟ.Σ.), της Ελληνικής Εραλδικής και Γενεαλογικής Εταιρείας, της Federation Internationale des Journalistes et Ecrivains du Tourisme, του Συνδέσμου Ιστορικών Συγγραφέων, της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων, του Συλλόγου των Αθηναίων, του Κέντρου Μελέτης Πέτρινων Γεφυριών, της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός», του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Συγγραφέων και Δημοσιογράφων Τουρισμού.

Διετέλεσε εκδότης του περιοδικού Αττικά – Αθηναϊκά, μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Νεοελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού Μυριόβιβλος, Επιστημονικός συνεργάτης στο περιοδικό Ιστορικά Θέματα.

Έχει συνεργαστεί σε συλλογικούς τόμους και σε ιστορικά λεξικογραφικά έργα όπως, στη Μεγάλη Γενική Εγκυκλοπαίδεια ΥΔΡΙΑ, στο Εγκυκλοπαιδικό Προσωπογραφικό Λεξικό Βυζαντινής Ιστορίας και Πολιτισμού (ΕΠΛΒΙΠ) και στην αντίστοιχη Αγγλική έκδοσή του, στο Λεξικό Βυζαντινής Πελοποννήσου (ΛΒΠ), στην Εγκυκλοπαίδεια Δημοτικού Πατάκη. Τέλος τακτικά αρθρογραφεί σε εφημερίδες και περιοδικά.

Υπήρξε δημιουργός και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Α΄ Συμποσίου Ιστορίας – Λαογραφίας Αττικής (1980). .

Έχει μεταξύ άλλων συνεργαστεί στην εκπόνηση και ολοκλήρωση διαφόρων ερευνητικών προγραμμάτων όπως, «Το νερό κινητήρια δύναμη στα παραδοσιακά ενεργειακά συστήματα του Αιγαίου από τη Θράκη ως την Κύπρο» του Υπουργείου Αιγαίου.

Σήμερα σε συνεργασία με το ΚΕΡΙΕ και τη Ρωσική Ακαδημία Επιστημών έχει αναλάβει και βρίσκεται σε εξέλιξη, κοινό πρόγραμμα για την «Καταγραφή και μελέτη των Ρωσικών εκκλησιαστικών αντικειμένων στην Ελλάδα». Επίσης έχει λάβει μέρος σε διάφορες ανασκαφικές εργασίες όπως στην Κάτω Βασιλική Ακαρνανίας το 1989 με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Κατά τα έτη 2011-2013 συμμετείχε με το Ινστιτούτο Διαβαλκανικής Πολιτισμικής Συνεργασίας (Ι.ΔΙ.ΠΟ.Σ.) σε ανασκαφές στην Αλβανική Πρέσπα στο νησί Male grand, κ.ά.

Βιβλιοκρισίες και παρουσιάσεις έργων του έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά.
Έχει τιμηθεί για το έργο του με διάφορες διακρίσεις από δημοτικούς φορείς και οργανώσεις, όπως, Α΄ βραβείο της ΕΔΣΤΕ, του ΕΟΤ 1997, κ.ά.

Διατηρεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, γραφείο αρχιτεκτονικών μελετών.